Cenník služieb

Pre lepšiu orientáciu uvádzame ceny za vedenie účtovníctva podľa počtu účtovnych zápisov (ÚZ) v účtovnom denníku:

Počet ÚZ Cena za mesiac a položku ÚZ
Do 100 1,00 €
Do 200 1,00 €
Do 300 0,80 €
Do 400 0,75 €
Do 500 0,70 €
Viac ako 500 0,65 €

Za vypracovanie ročnej účtovnej závierky učtujeme 100% dohodnutej ceny za mesiac.

Ceny za vedenie mzdovej agendy vrátane sociálnych výkazov uvádzame podľa počtu zamestnancov:

Počet zamestnancov Cena za mesiac a zamestnanca
Do 10 6,65 €
Do 20 7,65 €
Do 30 8,30 €
Viac ako 30 8,99 €

Cena za ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti je 10 € za každého zamestnanca.

Cena za ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je 10 € za každeho zamestnanca

Pre jednotlivcov ponúkame spracovanie podkladov pre priznanie dane z príjmu za cenu 33 € za osobu.

Máte záujem o naše služby?