Sme firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poradenských a účtovníckych služieb.

Ekonomika

Mzdy

Účtovníctvo

O nás

Využívame nadobudnuté skúsenosti v tíme špecialistov v rôznych oblastiach, čo nám
umožňuje poskytnúť komplexný súbor služieb na najvyššej úrovni.

Spokojnosť našich klientov zaručuje aj to, že k službám pristupujeme osobitne z
rôznych aspektov a teda máme na danú problematiku ucelený pohľad.

Mzdy

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom komplexné ekonomické poradenstvo a účtovné služby. Správne vedené účtovníctvo je pre každého podnikateľa veľmi dôležité, preto sa naša spoločnosť rozhodla ušetriť Vám čas, ktorý môžete využiť inak a vo svoj prospech.
Istota v účtovníctve a ušetrený čas sú našou zárukou a zároveň výsadou. Preto Vám ponúkame komplexné poradenské služby a účtovníctvo, na ktoré sa môžete spoľahnúť:
  • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
  • vedenie účtovníctva v systéme Proluc a Datalock
  • rekonštrukcie účtovníctva
  • vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • pri spracovaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska
  • výstupy z účtovníctva, alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta

Obchodné poradenstvo

Poskytujeme komplexné služby od konzultácie, prípravy písomných stanovísk až po prípravu kompletnej dokumentácie a samotnú realizáciu daného projektu. V prípade potreby spolupracujeme s externými právnymi poradcami.

Každú transakciu posudzujeme z rôznych pohľadov a využívame skúsenosti v spolupráci so špecialistami v danej oblasti.

Poradenstvo v oblasti obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností od založenia obchodnej spoločnosti, asistencie pri aktivitách až po likvidáciu spoločnosti

Poradenstvo vo finančnom sektore, v oblasti pracovného práva vrátane ochrany osobných údajov.

Zakladanie obchodných spoločností

V súčasnosti, keď platí rovnaké daňové zaťaženie pre fyzické aj právnické osoby, je výhodnejšie podnikať prostredníctvom právnickej osoby, teda prostredníctvom s.r.o. alebo a.s..

Vyššie náklady spojené so založením spoločnosti kompenzuje napríklad skutočnosť, že narozdiel od podnikania na živnosť neručíte celým svojim majetkom a obchodnú spoločnosť môžete kedykoľvek predať a to spravidla i so ziskom.

Máte záujem o naše služby?